Nederlands
92% van 100
9.2 / 10
Toon alle reviews
Zoeken

Privacybeleid

Inleiding
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en regelt uw rechten en onze verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. In dit document informeren we u (als klant) over welke informatie we vastleggen en met welk doel, en hoe u uw rechten ten aanzien van deze informatie kunt uitoefenen. Deze privacy verklaring heeft betrekking op onze webwinkel.
Berenpop tegels en sanitair BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzamelen van gegevens
Deze website slaat de van u bekende persoonsgegevens, alsmede de inhoudelijke informatie over de door u gekochte producten op in een database. Deze gegevens zijn direct ontleend aan onze webwinkelsoftware. Alle gegevens zijn afkomstig uit webwinkel database en worden hier ook veilig bewaard. U hebt de mogelijkheid via ons contactformulier vragen te stellen of opmerkingen te maken aan ons. Deze informatie wordt niet op de website bewaard, maar als e-mail doorgezonden aan ons.

Gegevens die wij verzamelen
In de webwinkel hebben wij U tijdens het maken van Uw bestelling gevraagd naar uw naam- en adres gegevens, alsmede contactgegevens als telefoonnummers en e-mail adres in te vullen. U vindt deze gegevens terug op deze website (als u een account heeft aangemaakt) en u kunt controleren of de gegevens correct zijn. Wanneer u informatie wilt corrigeren, of informatie wilt verwijderen, dan kunt u dit via het contactformulier aan ons berichten, waarna wij de gegevens aan de bron zullen corrigeren. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw order kunnen uiteraard niet worden verwijderd.

We beschermen uw gegevens
Wij hebben actuele beschermingsmaatregelen genomen om de toegang tot deze webwinkel te beschermen. Uw loginnaam en uw wachtwoord vormen de kern van deze bescherming. Daarnaast zijn technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde inbreuk op de webwinkel. Wij kunnen we u graag informeren hoe we vanuit het de webwinkelsoftware omgaan met uw gegevens, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van uw order.
Op deze webwinkel worden uw gegevens en orderinformatie niet automatisch verwijderd, U kunt te allen tijde ons informeren wanneer u uw dossier uit onze database verwijderd wilt hebben.
Wanneer U een order geplaatst heeft, is verwijderen van uw gegevens niet mogelijk omdat wij de gegevens nodig hebben om de order verder af te wikkelen. Denk hierbij aan het maken van een adres etiket t.b.v. onze vervoerder, het ter beschikking stellen van uw gegevens aan onze leverancier in geval van een rechtstreekse levering. Tevens hebben wij een bewaarplicht ten aanzien van de fiscus. Daarnaast is het gebruikelijk informatie langer te bewaren, zodat ook op langere termijn service ondersteuning goed mogelijk is.

Duits
Engels
Nederlands